CISCO Eğitimleri

CCNA Sertifikası Almak İçin En Önemli 10 Neden!
  1. CCNA sertifikası tüm dünyada kabul edilmektedir.
  2. Farkındalık sahibi CCNA sertifikasına sahip profesyoneller, sertifikalı olmayan meslektaşlarına kıyasla daha yüksek ücretli işler elde etme hakkına sahiptir.
  3. Günümüzde, küresel olarak daha fazla CCNA işi mevcuttur ve bir işe girebilmek için CCNA sertifikasına sahip olmak akıllı bir seçimdir.
  4. CCNA sertifikasyon süreçleri, ağ uzmanlarının bilgi tabanını birden fazla yolla geliştirmektedir!
  5. Şu anda bir Bilişim Teknolojileri firmasında mı çalışıyorsunuz? Bir CCNA sertifikası kesinlikle bir promosyon alma şansınızı artıracaktır.
  6. Tüm iş arkadaşlarınızdan daha fazla saygı duymayı mı düşünüyorsunuz? CCNA sertifikanız varsa bu hayali gerçeğe dönüştürebilirsiniz.
  7. İnternetin geleceğe hâkim olmaya devam edeceğini düşünüyorsanız, ağı sunmaya başlamadan önce CCNA sertifika etiketini kendiniz almanız akıllıca bir fikirdir.
  8. CCNA ile toplanan bilgi, diğer ağ modüllerini incelemek için verimli bir şekilde kullanılabilir; CCNA güvenliği ve kablosuz CCNA gibi.
  9. CCNA sertifikası tartışmasız olarak mevcut işinizden daha iyi ve daha zorlu bir ağ işine geçmenize yardımcı olacaktır.
  10. CCNA sertifikası ile edinilen bilgiler, ağ oluşturmada daha fazla sorunu çözmenize yardımcı olacaktır.

A. TEMEL AĞ KURULUMU

             1. Network Unsurları

             2. Network İçinde PC Kullanımı

             3. OSI Modeli

 

    B. TEMEL ETHERNET AĞ KURULUMU

             1. Local Area Networkler

             2. Etherneti Kavrama

             3. Ethernet Ağa Bağlanma

 

    C. AĞI GENİŞLETMEK

             1. Fiziksel ve Mantıksal Yapı (Topology)

             2. Güçlükleri Kavrama ve Çözme

             3. Anahtarlama (Switching)

 

    Ç.  AĞLARI BİRBİRLERİNE BAĞLAMA

             1. TCP/IP Protokol Ailesi (v4 ve v6)

             2. IP Paket İletimi

             3. İkilik Sayı Sistemi

             4. IPv4 ve IPv6 Adreslemesi

             5. Yönlendirme (Routing)

 

D. AĞ ADRESLERİNİN BELİRLENMESİ

             1. Ağ Adreslemesi

             2. Alt Ağ Maskeleri (Subnet Mask)

 

E. VERİ İLETİMİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMA

             1. TCP ve UDP Protokolleri

             2. TCP Bağlantısı Kurma

 

F. UZAK AĞLARA BAĞLANMA

             1. WAN Teknolojilerinin Kavranması

             2. Tahsis Edilmiş Hatlar (Leased-Line)

             3. Devre Anahtarlaması (Circuit Switching)

             4. Paket Anahtarlaması (Packet Switching)

 

G. CISCO IOS CİHAZLARININ ÇALIŞTIRILMASI VE AYARLAMASI

             1. Cisco IOS Yazılımının Kullanımı

             2. Anahtarlayıcılara Giriş

             3. Yönlendiricilere Giriş

             4. Temel Yönlendirici Ayarları

 

Ğ.  AĞ ORTAMININ YÖNETİMİ

             1. Ağdaki Komşuların Keşfi

             2. Uzak Cihazlar Hakkında Bilgi Toplamak

             3. Yönlendirici Açılış ve Ayar Yönetimi

             4. Cisco IOS Cihazların Yönetimi

             5. SDM Kullanımı

 

H. CISCO ANAHTARLAYICILARIN AYARLANMASI

             1. Temel 2. Katman Anahtarlama ve Köprüleme (Bridging) Unsurları

                          a. Ethernet anahtar ve köprüleri

                          b. Frame iletimi

                          c. MAC adres tablosu

                                       i. Öğrenme

                                       ii. Filtreleme

                                       iii. Yönlendirme

                          ç. Broadcast ve multicast paketler 

 

             2. Yedekli Yapının Gözden Geçirilmesi

                          a. Yedekli topology

                          b. Broadcast fırtınaları (Storms)

                          c. Framelerin çoklu kopyaları

                          ç. MAC veritabanı kararsızlığı

 

             3. Spanning Tree Protocol’ün Genel İncelemesi

                          a. STP’nin çalışması

                          b. “Root Bridge” seçimi

                          c. STP port durumları (States)

                          ç. STP path maliyetleri (Cost)

                          d. STP’nin yeniden hesaplanması

                          e. STP odaklanması (Convergence)

                          f. Rapid Spanning Tree Protokolü (RSTP)

 

   I. VLAN’LARI KULLANARAK ANAHTAR TABANLI NETWORKLERİ GENİŞLETME

             1. Catalyst Anahtar Ayarları

                          a. Varsayılan (Default) ayarlar

                          b. Port isimleri

                          c. IP adres ayarları

                          ç. Varsayılan yönlendirici (Default Gateway) ayarları

                          d. Duplex incelemesi

                          e. MAC adres tablosunu yönetme

                          f. Port güvenliği

                          g. Ayar dosyasını yönetme

 

             2. VLAN İşlemleri

                          a. VLAN incelemesi

                          b. VLAN üyeliği biçimleri

                          c. 802.1q trunking

                          ç. Per-VLAN Spanning Tree (PVST)

                          d. ISL trunking

                          e. VLAN Trunking Protocol (VTP)

 

             3. VLAN Ayarları

                          a. VTP ayar esasları

                          b. VTP Domainler

                          c. 802.1q trunking kısıtlamaları

                          ç. 802.1q trunking ayarı

                          d. ISL trunking ayarı

                          e. Yeni VLAN lar ekleme

                          f. VLAN lar üzerinde değişiklik yapma

                          g. VTP ayarlarını doğrulama

                          ğ. Trunk ve VLAN ayarlarını doğrulama

 

             4. Port Güvenliği    

A. IP YÖNLENDİRME

             1. Yönlendirme İncelemesi

                          a. Yönlendirme nedir?

                          b. Statik yönlendirme ve dinamik yönlendirme

                          c. Yönlendirilen (Routed) ve yönlendiren (Routing) protokoller 

                          ç. Interior ve exterior yönlendirme protokolleri

                          d. “Administrative distance” kavramı

                          e. “Distance Vector” ve “Link State” algoritmaları

                          f. “Classful” ve “Classless” kavramları

                          g. VLAN lar arası (InterVLAN) yönlendirme

             2. Distance Vector Algoritması

                          a. Metrik kavramı

                          b. Yönlendirme bilgilerini sağlama

                          c. Tutarsız (Inconsistent) yönlendirme bilgileri

                          ç. Sonsuzluk (Count to Infinity)

                          d. Yönlendirme döngüleri (Routing Loop)

                          e. “Split Horizon” kavramı

                          f. “Route Poisoning” ve “Poison Reverse”

                          g. “Hold-Down” zamanlayıcıları

                          ğ. Tetiklemeli güncelleme (Triggered Update)

                          h. “Distance Vector” çalışması

             3. “Link State” ve “Balanced Hybrid Routing “

                          a. “Link State” algoritması

                          b. “Link State” yönlendirmenin faydaları

                          c. “Link State” yönlendirme eksiklikleri

                          ç. “Balanced Hybrid Routing “

             4. RIP Protokolünü Çalıştırma

                          a. RIP incelemesi

                          b. RIP ayarları

                          c. RIP ayarlarının doğrulaması

                          ç. IP protokollerinin görüntülenmesi

             5. IGRP Protokolünü Çalıştırma

                          a. IGRP “Composite Metric”

                          b. IGRP eşit metrik değeri olmayan birden fazla yol

                          c. IGRP ayarları

                          ç. IGRP ayarlarının doğrulaması 

             6. EIGRP Protokolünü Çalıştırma

                          a. EIGRP kavramları

                          b. EIGRP ve IGRP karşılaştırması

                          c. EIGRP ayarları

                          ç. EIGRP ayarlarının doğrulaması

             7. OSPF Protokolünü Çalıştırma

                          a. OSPF hiyerarşik yönlendirme

                          b. “Shortest Path First (SPF)” algoritması

                          c. OSPF’in tek alanlı konfigürasyonu ç. Loopback ara birimleri

                          d. OSPF ayarlarının doğrulaması

             8. Variable Length Subnet Masks (VLSM)

                          a. VLSM Nedir?

                          b. VLSM hesaplaması

                          c. Route summarization nedir?

                          ç. Route summarization mekanizması

                          d. Süreksiz (Discontinuous) ağlar

    B. ERİŞİM (ACCESS) LİSTELERİ İLE IP TRAFİĞİNİ YÖNETME

             1. Erişim Listeleri ve Uygulamaları

                          a. Neden erişim listelerini kullanırız?

                          b. Erişim listelerinin uygulamaları

                          c. Erişim listelerinin tipleri

                                       i. Standart erişim listeleri

                                       ii. Extended erişim listeleri

                          ç. Wildcard maskesi 

             2. IP Erişim Listelerinin Ayarları

                          a. Erişim listelerinin ayar esasları

                          b. Standard ACL ayarları

                          c. Extended ACL ayarları

                          ç. İsim tabanlı ACL ayarları

                          d. VTY erişim listeleri

                          e. Erişim listeleri nerede uygulanmalı

                          f. Erişim listelerini doğrulama ve görüntüleme

             3. Ağın NAT ve PAT Kullanarak Ölçeklendirilmesi

                          a. NAT ve PAT

                          b. “Inside Source” adreslerini dönüştürme

                          c. Statik dönüştürme

                          ç. Statik NAT’ı çalıştırma

                          d. Dinamik dönüşüm ayarları

                          e. Adres dönüşüm yüklemesi (Overload)

                          f. NAT bilgisini görüntüleme

   C. KABLOSUZ AĞLAR (WIRELESS)

              1. Kablosuz Ağ Terimleri

              2. Kablosuz Ağ Protokolleri

                          a. IEEE 802.11b

                          b. IEEE 802.11g

                          c. IEEE 802.11a

                          ç. IEEE 802.11n

             3. Kablosuz Ağlara Erişim

             4. Kablosuz Ağlarda Güvenlik

   Ç.  SERI POINT–TO–POINT BAĞLANTILARIN KURULUMU

             1. Geniş Alan Ağlarının(WAN) İncelemesi

                          a. WAN incelemesi

                          b. WAN bağlantı tipleri

                          c. WAN servis sağlayıcılar

                          ç. Seri point-to-point bağlantılar

                          d. Genellikle kullanılan WAN encapsulation protokolleri

             2. Seri Point-to-Point Encapsulation Ayarı

                          a. HDLC

                          b. PPP incelemesi

                          c. PPP LCP

                          ç. PPP oturumları (Session)

                          d. PPP kimlik doğrulama (Authentication) protokolleri

                                       i. PAP

                                       ii. CHAP

                                       e. PPP ayarları

                                       f. PAP ve CHAP ayarları

                                       g. HDLC ve PPP ayarının doğrulaması

             3. Temel VPN kavramları ve örnek konfigürasyon

   D. FRAME-RELAY BAĞLANTILARININ KURULUMU

             1. Frame Relay İncelemesi

                          a. Frame-Relay protokol kümesi

                          b. Frame-Relay kavramları

                          c. Frame-Relay ağ yapısı

                          ç. Frame-Relay ve “Split Horizon“

                          d. “Frame-Relay Address Mapping”

                          e. Frame-Relay sinyalleşmesi

                          f. Frame-Relay ”Inverse ARP”

                          g. Frame-Relay ve ATM Internetworking

             2. Frame Relay Konfigürasyonu

                          a. Temel Frame-Relay ayarları

                          b. Statik Frame-Relay ayarları

                          c. Subinterface ayarları

                          ç. Point-to-point Frame-Relay

                          d. Multipoint Frame-Relay

                          e. Frame-Relay işleyişini doğrulama

                                       i. “Show interfaces” komutu

                                       ii. “Show Frame-Relay LMI” komutu

                                       iii. “Show Frame-Relay PVC” komutu

                                       iv. “Show Frame-Relay Map” komutu

                          f. Temel Frame-Relay ayarlarında sorun giderme

   E. ISDN

             1. ISDN BRI ve PRI

                          a. ISDN nedir?

                          b. ISDN standartları

                          c. ISDN erişim seçenekleri

                          ç. ISDN BRI ve PRI çağrı işleme

                          d. ISDN unsurları ve referans noktaları

                          e. ISDN BRI ve PRI ara birimleri

                          f. Dial-On-Demand yönlendirme

        Değerli kursiyer adaylarımız  

        Kendi kariyeriniz ve geleceğiniz için tüm dünyada geçerli olan CISCO sertifikalarından ve  network uzmanlığı eğitimlerinden faydalanmak mı istiyorsunuz? Sizler için Afyonkarahisar da bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Uluslararası projelerde yer almış uzman kadromuzdan eğitim alabilmek için vakit kaybetmeden iletişime geçin.