1) Algoritma Temelleri

2) Akış Diyagramları

3) Karar Yapıları     

4) Döngü Yapıları

5) Uygulamalı Örnek Çözümleri

1) Değişkenler

2) Olay Tabanlı Programlama

3) Görsel Programlama Araçları

4) Karar Yapıları

5) Döngü Yapıları

6) Diziler

7) Metin İşlemleri

8) Tarih-Saat İşlemleri

1) Properties – Özellikler

2) Class Structures- Sınıf Yapıları

3) Fields

4) Constuctor- Yapıcı Metodlar

5) Overloading- Aşırı Yükleme Metodu

6) İnheritance- Kalıtım

7) DLL Oluşturma

1) SQL

2) Veritabanı Yönetimi

3) Tablo İlişkilendirme

4) HTML 

5) Web Form Uygulamaları