9 - 11 YAŞ GRUBU EĞİTİM PROGRAMIMIZ

A. BİLGİSAYAR BİLİMLERİNİ TANIMA

1) Dış Donanım Birimleri Tanıma

a) Klavye

b) Mouse

c) Yazıcı

d) Güç Kablosu

e) Görüntüleme Birimleri

2.) İç Donanım Birimleri

a) Anakartlar

b) İşlemciler

c) Bellekler

d) Disk Sürücüler

e) Donanım Kartları

B) İŞLETİM SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ

1.) Gelişmiş Özellikler

2.) Sistem Güvenliği Yazılımları

3.) Dosya İşlemleri

C) TEMEL OFİS PROGRAMLARI     

1.) Sözcük İşlem Programı

2.) Elektronik Tablo Programları

3.) Sunum Programı

 

32 ders saati/ 12 hafta

A. BİRLEŞTİRİLEBİLİR BLOKLAR İLE TASARIM

1. Birleştirilebilir Blok Setlerini Tanıma
2. Mekanik Robot Tasarımı
3. Ağırlık Ve Basınç İlkeleri Kullanılarak Robot Tasarımı

B. PROBLEM TANIMA VE ALGORİTMA GELİŞTİRME

1. Algoritma Tanımı
2. Günlük Hayatta Algoritma
3. Satır Algoritması Kurma
4. Satır Algoritması İle Sıralı İşlemler
5. Satır Algoritması İle Koşul/Karar Yapıları
6. Satır Algoritması İle Döngü Yapıları

C. BLOK KODLAMA İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ-1

1. Blok Kodlamaya Giriş
2. Bloklarda Öncelik Sırası Belirleme (Sıralı İşlemler)
3. Labirent Çözme
4. Döngü Yapıları
5. Değer Alma İşlemleri
6. Matematiksel İşlemler
7. Çizim Yapma
8. Hikâye Oluşturma
9. Koşul/Karar Yapıları

D. BİRLEŞTİRİLEBİLİR BLOKLAR İLE TASARIM VE KODLAMA

1. Birleştirilebilir Blok Setlerinde Bulunan Ana Parçalar (Motor, Kontrolcü, Sensörler)
2. Ana Parçaların Çalışma Mantığı
3. Ana Parçaların Bağlanış Şekilleri
4. Çark Sistemi İle Mekanizma Kurma

32 ders saati/ 12 hafta

A. ALGORİTMA GELİŞTİRME

1. Algoritma
2. Değişken Tanımı
3. Değişken Yapıları
4. Operatörler
5. Akış Şemaları
6. Sıralı İşlemler

B. BLOK KODLAMA İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ -2

1. Koordinat Düzlemi
2. X Ve Y Eksenlerinde Nesne Hareketi
3. Görünüm İşlemleri
4. Döngüler
5. Koşul/Karar Yapısı
6. Algılama İşlemleri
7. Kalem İşlemleri
8. Kukla İle Çizim Yapma
9. Matematik İşlemlerinden Yararlanma
10. Uygulamaya Ses Ekleme
11. Veri İşlemleri
12. Bir Değişken Oluşturma

C. BİRLEŞTİRİLEBİLİR BLOKLAR İLE TASARIM VE KODLAMA (GELİŞMİŞ)

1. Gelişmiş Setleri Tanıma
2. Setlerde Bulunan Ana Parçalar (Kontrolcü, Motor, Sensörler)
3. Ekran Kontrolü
4. Motor Kullanımı
5. Sensörlerin Kullanımı
a. Dokunmatik sensör kullanımı
b. Işık sensörü kullanımı
c. Ultrasonik sensör kullanımı
d. RGB sensör kullanımı

D. GELİŞTİRME KARTI ALGORİTMALARI

1. Geliştirme Kartı Uygulamaları İçin Algoritma Örnekleri

32 ders saati/ 12 hafta

A.GELİŞTİRME KARTINI KAVRAMA VE UYGULAMA

1.Geliştirme Kartı
2.Elektronik Devre Elemanları
3.Kod Editörü
4.Kütüphaneler
5.Led Kullanımı
6.Buton Kullanımı
7.Buzzer Kullanımı
8.Joystick Kullanımı
9.Ultrasonik Mesafe Sensörü Kullanımı
10.LCD Ekran Kullanımı
11.Servo Motor Kullanımı
12.Seri Port İle Haberleşme Kullanımı

B.ÜÇ BOYUTLU BASKI TASARIM VE UYGULAMALARI

1.3b Çizim Programı
2.Geometrik Şekiller
3.3b Çizim
4.3b Çıktı Alma

32 ders saati/ 12 hafta

A.PROGRAMLAMA DİLLERİ

1.Programlama Dilleri
2.Programlama Dili Editörü Ve Sözdizimi
3.Veri Türleri Ve Değişken Oluşturma
4.Operatörler
5.Olay Tabanlı Programlama

B.GÖRSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.Görsel Programlama Araçları
2.Koşul/Karar Yapıları

a.If-else yapısı
b.Switch-case yapısı

3.Döngü Yapıları

a.For döngüsü
b.While döngüsü
c.Do while döngüsü
d.Foreach döngüsü

32 ders saati/ 12 hafta

A. GÖRSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1. Diziler ve Arraylist (Dinamik Dizi)
2. Metin İşlemleri
3. Tarih ve Saat İşlemleri

B. DOSYA İŞLEMLERİ VE METOT YAPILARI

1. Dosya İşlemleri

a. Txt dosya işlemleri
b. Excel dosya işlemleri

32 ders saati/ 12 hafta