7 - 9 YAŞ GRUBU EĞİTİM PROGRAMIMIZ

A. BİLGİSAYAR BİLİMLERİNİ TANIMA

1) Dış Donanım Birimleri Tanıma

  • Klavye
  • Mouse
  • Yazıcı
  • Güç Kablosu
  • Görüntüleme Birimleri

 

2) İç Donanım Birimleri

  • Anakartlar
  • İşlemciler
  • Bellekler
  • Disk Sürücüler
  • Donanım Kartları

 

B. İŞLETİM SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ

1) Gelişmiş Özellikler

2) Sistem Güvenliği Yazılımları

3) Dosya İşlemleri

C. TEMEL OFİS PROGRAMLARI     

1) Sözcük İşlem Programı

2) Elektronik Tablo Programları

3) Sunum Programı

32 ders saati/ 12 hafta

A. BİRLEŞTİRİLEBİLİR BLOKLAR İLE TASARIM 

1) Birleştirilebilir Blok Setlerini Tanıma

2) Mekanik Robot Tasarımı

3) Ağırlık ve Basınç İlkeleri Kullanılarak Robot Tasarımı

B. PROBLEM TANIMA VE ALGORİTMA GELİŞTİRME

1) Algoritma Tanımı

2) Günlük Hayatta Algoritma

3) Satır Algoritması Kurma

C. BLOK KODLAMA İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ-1

1) Blok Kodlamaya Giriş

2) Bloklarda Öncelik Sırası Belirleme (Sıralı İşlemler)

3) Labirent Çözme

D. BİRLEŞTİRİLEBİLİR BLOKLAR İLE TASARIM VE KODLAMA

1) Birleştirilebilir Blok Setlerinde Bulunan Ana Parçalar (Motor, Kontrolcü, Sensörler)

2) Ana Parçaların Çalışma Mantığı

32 ders saati/ 12 hafta

A. PROBLEM TANIMA VE ALGORİTMA GELİŞTİRME

1) Algoritma Tanımı

2) Günlük Hayatta Algoritma

3) Akış Şemaları

4) Satır Algoritması Kurma

5) Satır Algoritması ile Sıralı İşlemler

6) Satır Algoritması ile Koşul/Karar Yapıları

B. BLOK KODLAMA İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 

1) Blok Kodlamaya Giriş

2) Bloklarda Öncelik Sırası Belirleme (Sıralı İşlemler)

3) Labirent Çözme

4)Değer Alma İşlemleri

5) Matematiksel İşlemler

6) Çizim Yapma

7) Hikâye Oluşturma

C. BİRLEŞTİRİLEBİLİR BLOKLAR İLE TASARIM VE KODLAMA

1) Birleştirilebilir Blok Setlerinde Bulunan Ana Parçalar (Motor, Kontrolcü, Sensörler)

2) Ana Parçaların Çalışma Mantığı

3) Ana Parçaların Bağlanış Şekilleri

4) Çark Sistemi ile Mekanizma Kurma

D. BLOK KODLAMA İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ -2

1)  Koordinat Düzlemi 

2) X ve Y Eksenlerinde Nesne Hareketi

3) Görünüm İşlemleri

4) Algılama İşlemleri

5) Kalem İşlemleri

6) Kukla İle Çizim Yapma

7) Matematik İşlemlerinden Yararlanma

8) Uygulamaya Ses Ekleme

32 ders saati/ 12 hafta